Skip to main content
✅ Persoonlijk advies ✅ Gezond bouwen ✅ Gezond bouwen ✅ 30+ jaar ervaring

Privacy statement

Privacy statement

Dit privacy statement informeert u over de verwerking van persoonsgegevens via bouwgezond.nl welke gehost wordt binnen Nederland. Verder genoemd: website.

BouwGezond is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wbp. Onze contactgegevens zijn:

BouwGezond.nl / AndersVerBouwen
Zanddijk 14
7025 DG Halle
Mail: info@bouwgezond.nl

BouwGezond respecteert de privacy van alle bezoekers aan onze website. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het tonen van de website en de daarop aangeboden diensten. Deze website bevat de mogelijkheid om u te abonneren op de nieuwsbrief van BouwGezond, om direct contact met ons op te nemen en om diverse documenten zoals databladen te downloaden. We leggen de persoonsgegevens vast die u ons stuurt via deze formulieren om aan uw verzoek te kunnen voldoen.

De via deze website verzamelde persoonsgegevens worden conform de Wet bescherming persoonsgegevens verwerkt. Met dit Privacy Statement wil BouwGezond u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door BouwGezond via onze website. Voor vragen kunt u via bovenstaande contactgegevens contact met ons opnemen.

Welke gegevens verzamelen wij?
BouwGezond verzamelt alleen persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via contact-, inschrijf- en download formulieren op onze website. In het geval van een contact of download aanvraag verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

• Naam
• Email
• Telefoon

Daarnaast kunt u ervoor kiezen uw bedrijfsnaam of persoonlijke informatie via een berichtenveld aan ons te verstrekken. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om uw contactaanvraag en/ of download aanvraag van passende reactie te voorzien.

Voor de inschrijving van de nieuwsbrief vragen wij u uw naam en emailadres te verstrekken, zodat wij u periodiek onze nieuwsbrief kunnen toesturen. U kunt altijd gebruik maken van de uitschrijf mogelijkheid onderaan iedere nieuwsbrief wanneer u deze informatie niet langer wenst te ontvangen.

Cookies
Deze websites maken daarnaast gebruik van analytische cookies. In sommige gevallen stelt de wet cookiegebruik gelijk met de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens die door middel van de cookies op onze websites zijn verzameld worden alleen gebruikt voor het leveren van de diensten op deze websites en voor analytische doeleinden. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, zie onze cookie policy.

Voor welke doelen worden deze gegevens vastgelegd?
De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen worden alleen gebruikt voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. Zo zullen wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor het leveren van de nieuwsbrief wanneer u zich daarvoor heeft aangemeld. Wanneer u gebruik heeft gemaakt van ons contactformulier of een document download, zullen wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken om contact met u op te nemen, vragen te beantwoorden of de gevraagde documenten beschikbaar te stellen. Wanneer u persoonsgegevens verstrekt voor het downloaden van documenten kunnen deze gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen over het gevraagde document. Bij het inschrijfformulier heeft u ook de mogelijkheid om de optie in te schakelen waarbij u op de hoogte blijft van relevant nieuws. In het geval u hiervoor kiest worden uw persoonsgegevens ook gebruikt om u op incidentele basis relevante informatie toe te sturen.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens
bewaard?
BouwGezond bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dit nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verstrekt zijn. Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief worden uw gegevens verwijderd uit onze systemen. Uw gegevens aangeleverd bij het contact of download formulier worden bewaard zolang nodig voor de uitvoering van onze dienstverlening. Na afloop worden uw gegevens nog maximaal twee jaar bewaard voor analyse doeleinden.

Worden mijn persoonsgegevens beveiligd?
Als service bedrijf hecht BouwGezond veel waarde aan uw privacy. Wij nemen daarom organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij werken onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie. Daarnaast nemen wij maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging.

Worden mijn persoonsgegevens verstrekt aan derden?
BouwGezond verkoopt noch verstrekt uw persoonsgegevens aan derde partijen, tenzij wij daartoe gedwongen worden door een wettelijk voorschrift, bijvoorbeeld op basis van een legitiem verzoek van een opsporingsautoriteit. Mocht het voor de uitvoering van onze dienstverlening noodzakelijk zijn om uw persoonsgegevens te delen met derden vragen wij u eerst om toestemming hiervoor.

Derden-dienstverleners
BouwGezond verkoopt noch verstrekt uw persoonsgegevens aan derde partijen, tenzij wij daartoe gedwongen worden door een wettelijk voorschrift, bijvoorbeeld op basis van een legitiem verzoek van een opsporingsautoriteit. Mocht het voor de uitvoering van onze dienstverlening noodzakelijk zijn om uw persoonsgegeBouwGezond kan gebruik maken van derden voor het verlenen van bepaalde diensten.vens te delen met derden vragen wij u eerst om toestemming hiervoor.

Waar kan ik een verzoek indienen om mijn persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen?
Als u uw gegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen, dan kunt u een verzoek indienen per e-mail: info@BouwGezond.nl

Om zeker te weten dat u degene bent voor wie u zich uitgeeft, vragen we u bij uw verzoek een kopie van uw wettelijk identiteitsbewijs mee te sturen met daarbij uw Burger Service Nummer en foto daarin onleesbaar gemaakt.

Na uw verzoek tot toegang kunt u wijziging of verwijdering van uw gegevens vragen. Dit is mogelijk indien:

• De persoonsgegevens onjuist zijn;
• De persoonsgegevens onvolledig zijn, of niet relevant voor het
doel waarvoor ze waren verstrekt;
• De persoonsgegevens worden gebruikt op een wijze die in strijd
met de wet.

Als BouwGezond wijzigingen doorvoert in de manier waarop met via deze websites verzamelde persoonsgegevens wordt omgegaan, zal dit via een wijziging in het privacy statement bekend worden gemaakt. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u op de hoogte stellen via e-mail. Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 4 augustus 2017.

BouwGezond B.V.

4 redenen om voor
Bouwgezond te kiezen

  • Creatief maatwerk en scherpe prijzen
  • Altijd open calculatiegeen pakketprijzen
  • Kwaliteit
  • Bevlogen vakmensen, altijd die extra stap!

Heb je hulp nodig?